ΟΤΕ Business Double Play για τις επιχειρήσεις

66

Νέα οικονομικά προγράμματα για τις επιχειρήσεις προστίθενται στη σειρά προγραμμάτων ΟΤΕ Βusiness Double Play, με στόχο να καλύψουν τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Τα νέα προγράμματα ΟΤΕ ΒusinessDoublePlayEconomyκαλύπτουν ανάγκες για ομιλία σε πιο οικονομικές τιμές. Την ίδια στιγμή αναβαθμίζονται και τα προγράμματα ΟΤΕ BusinessDoublePlayBasic, WebPack καιWebPack & Static, προσφέροντας περισσότερο χρόνο ομιλίας προς κινητά.

 

Συγκεκριμένα, τα νέα προγράμματα, προσφέρουν:

ΟΤΕ Business Double Play Εconomy μετιμήαπό 27,90€/μήνα[1],

  • 1000 λεπτά από σταθερό προς ενδοεταιρικά κινητά COSMOTEBUSINESS,
  • 300 λεπτά για αστικές & υπεραστικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα,
  • 60 λεπτά χρόνο ομιλίας το μήνα προς εθνικά κινητά,
  • πρόσβαση στο Internet με ταχύτητες έως 24 Mbps.

 

ΟΤΕ Business Double Play (Basic, Web Pack, Web Pack & Static),

  • 1000 λεπτά από σταθερό προς ενδοεταιρικά κινητά COSMOTEBUSINESS,
  • 2000 λεπτά για αστικές & υπεραστικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα,
  • έως 500’ χρόνο ομιλίας το μήνα προς εθνικά κινητά,
  • πρόσβαση στο Internet με ταχύτητες έως 50 Mbps
  • Δυνατότητα για στατική ΙP, δημιουργία/φιλοξενία εταιρικού website, απεριόριστα εταιρικά e-mail.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα[2] καλέστε δωρεάν το 13888, επισκεφτείτε το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων ΟΤΕ, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, την ιστοσελίδα www.ote.gr, ή καλέστε στο 13818 Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών.

[1]Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και πάγιο απλής τηλεφωνικής γραμμής, ισχύει για το πρώτο 6μηνο, αφορά στο ΟΤΕ BusinessDoublePlay 4 Economy και στη συνέχεια διαμορφώνεται στα 31,90€ /μήνα

[2]Απαιτείται 12μηνη παραμονή.