ΟΤΕ: Αναβάθμιση σε «buy» από Marfin Analysis

63

Τη σύστασή της για τη μετοχή του ΟΤΕ, σε “buy” από “hold”, αναβάθμισε η Marfin Analysis, μειώνοντας παράλληλα την τιμή-στόχο στα 3,50 ευρώ από 3,80 ευρώ προηγουμένως, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 52% σε σχέση με τα υφιστάμενα επίπεδα. 

Σε έκθεση με ημερομηνία 9 Μαρτίου 2012 η χρηματιστηριακή εξηγεί πως κατόπιν αλλαγών στις εκτιμήσεις της για τα κέρδη και ζημιές (P&L) του Οργανισμού το μοντέλο DCF «επιστρέφει» χαμηλότερη τιμή στόχο. Διευκρινίζει παράλληλα πως το μοντέλο αποτίμησής της στηρίζεται στην θεμελιώδη υπόθεση πως η Ελλάδα δεν θα εξέλθει από την Ευρωζώνη. 

Ωστόσο, η Marfin τηρεί θετική στάση απέναντι στον ΟΤΕ δεδομένης της ικανότητάς του να παράγει σταθερές ταμειακές ροές και να επιβιώσει σε περίπτωση επαλήθευσης του χειρότερου σεναρίου (έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ). 

Η Marfin Analysis υποβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για τα έσοδα του ΟΤΕ στη χρήση 2012 κατά 2%, στηρίζοντας την απόφασή της στο guidance της διοίκησης του ΟΤΕ για ανάλογη με το 2011 διάβρωση φέτος των εσόδων. 

Σε επίπεδο καθαρών κερδών, η Marfin κάνει λόγο για συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 259 εκατ. ευρώ το 2012 (πτώση 32% σε σχέση με το 2011) και για κέρδη 236 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ προβλέπει ανάκαμψη της κερδοφορίας στα 370 εκατ. ευρώ το 2014. Επισημαίνει ωστόσο πως οι εκτιμήσεις της διατρέχουν κίνδυνο καθοδικής απόκλισης σε περίπτωση που ΟΤΕ σημειώσει επιπρόσθετες απώλειες από απομειώσεις τα προσεχή έτη.