ΟΤΕ: Αναβάλλεται λόγω τραπεζικής αργίας η καταβολή του μερίσματος

81

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι λόγω της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2014 δεν θα πραγματοποιηθεί στην ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί (2/7/2015).

Οι δικαιούχοι του μερίσματος δεν μεταβάλλονται και είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 (Record Date).

Μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας η Εταιρεία θα εκδώσει νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία καταβολής του μερίσματος.