Ώτα

99

Ερευνητική ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου Umea της Σουηδίας συνεργάστηκε με αντίστοιχη του Πανεπιστημίου Πραιτόρια της Νότιας Αφρικής ώστε να αναπτύξουν ένα νέο και αξιόπιστο σύστημα διάγνωσης των παθήσεων του αφτιού που παρατηρούνται κυρίως σε παιδιά ηλικίας έως και τριών ετών.

Ο χρήστης τοποθετεί ένα ωτοσκόπιο στο αφτί του πάσχοντα ώστε να αποτυπώσει την εικόνα του εσωτερικού. Στη συνέχεια, την ανεβάζει μέσω του smartphoneστο cloud, ώστε αυτή να αναλυθεί και να συγκριθεί με τις ήδη υπάρχουσες εικόνες.

Στη συνέχεια η εφαρμογή συνδυάζει τα δεδομένα και διατυπώνει διάγνωση για την πάθηση με ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 81%!