Ομιλία Προέδρου ΕΕΤΤ στην ECTA για την προώθηση επενδύσεων στο γρήγορο Internet

33

Τις θέσεις του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) για τη νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την προσέλκυση επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές, παρουσίασε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ και Πρόεδρος BEREC για το 2013, Δρ. Λεωνίδας Κανέλλος. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εναλλακτικών Παρόχων (ECTA) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 26-28 Νοεμβρίου 2012, με τη συμμετοχή της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαίας Επιτρόπου για το Ψηφιακό Θεματολόγιο κυρίας Neelie Kroes.

Στην τοποθέτησή του, ο Δρ. Λ. Κανέλλος τόνισε ότι, ενόψει διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης, δεν μπορούν να υπάρξουν ενιαίες λύσεις για όλα τα κράτη μέλη. Αντίθετα, πρέπει να εξασφαλισθούν πολλαπλές ρυθμιστικές και τεχνολογικές επιλογές για μία ανταγωνιστική και ταυτόχρονα φιλική στις επενδύσεις ευρωπαϊκή αγορά μέσω της διαμόρφωσης ενός προβλέψιμου αλλά ευέλικτου ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, επεσήμανε τη βαρύτητα που προσδίδει το BEREC στην ευελιξία για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά χωρίς διακριτική μεταχείριση σε βάρος των εναλλακτικών παρόχων. Από την άλλη, τόνισε την ανάγκη να εφαρμοστεί ένα μίγμα τεχνολογικών λύσεων λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία, τις ανάγκες των καταναλωτών, καθώς και τις επιχειρηματικές στρατηγικές των παρόχων. Υπογράμμισε, ακόμα, τον κομβικό ρόλο των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών στη διασφάλιση της ισότιμης και διαφανούς πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα επόμενης γενιάς.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής κάλεσε ακόμα τους παίκτες της αγοράς να αναπτύξουν συνέργειες με σκοπό τη μείωση του κόστους κατασκευής και διαχείρισης ευρυζωνικών υποδομών. Τέλος, υποστήριξε την άμεση αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Connecting Europe Facility) κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες που πλήττονται από την κρίση, έχουν λιγότερο αναπτυγμένες υποδομές και συνεπώς μεγαλύτερη ανάγκη για αναπτυξιακές επενδύσεις.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής, σε συνεργασία με τις 27 Ρυθμιστικές Αρχές της Ευρώπης, βρίσκεται στο επίκεντρο του Προγράμματος Εργασιών του BEREC για το 2013 του οποίου την ευθύνη υλοποίησης έχει η ΕΕΤΤ.

 

Το κείμενο της ομιλίας του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Δρ. Λ. Κανέλλου, είναι διαθέσιμο στο http://www.eett.gr/.