Οικονομία με… αέρα Good Year

30

Ένας από τους πιο συνήθεις λόγους υπερβολικής κατανάλωσης καυσίμου στα αυτοκίνητα είναι η λανθασμένη πίεση στα ελαστικά των τροχών. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η Good Year ανέπτυξε το AMT (Air Maintenance Technology).

Πρόκειται για ένα σύστημα αυτόματης αποκατάστασης της πίεσης του αέρα στα ελαστικά, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοσή τους, και μάλιστα χωρίς τη χρήση εξωτερικής τρόμπας ή ηλεκτρονικών μέσων.
Όλα τα εξαρτήματα είναι τοποθετημένα μέσα στο λάστιχο. Ένας ρυθμιστής παρακολουθεί την πίεση στο ελαστικό. Όταν αυτή μειωθεί, ενεργοποιεί το AMT, ώστε να πληρωθεί εκ νέου η πίεση στα προβλεπόμενα επίπεδα.