Οι ψηφιακές προτεραιότητες της Ευρώπης για το 2016

57

Εξόχως βαριά είναι η ψηφιακή ατζέντα της Ε.Ε. για το νέο έτος, με την “τέταρτη βιομηχανική επανάσταση”, που καθοδηγείται από το Διαδίκτυο και το ψηφιακό οικοσύστημα που αυτό παράγει, να εξελίσσεται στο μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης. Σε μια προσπάθεια να αποκτήσει ψηφιακή “υπεροπλία” έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της, η Ε.Ε. επιχειρεί να διαμορφώσει το κατάλληλο θεσμικό περιβάλλον, μέσα από την αναθεώρηση της στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά, ευελπιστώντας ότι θα “ξεκλειδώσει” το “χρυσωρυχείο των ψηφιακών ευκαιριών”.

Δέσμη δράσεων προκειμένου να δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία θα ξετυλίξει, εντός του 2016, η ΕπιτροπήΗ συνολική ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική παρουσιάστηκε το Μάιο από τη νέα Επιτροπή Junker, ωστόσο, οι βασικοί της άξονες θα αρχίσουν να υλοποιούνται από το νέο έτος.

Σε σχετικό του άρθρο ο Επίτροπος Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία,  κ. Günther Oettinger, περιγράφει τις ψηφιακές προτεραιότητες της Επιτροπής για τη νέα χρονιά. Όπως αναφέρει ο ίδιος, το 2016 “θα είναι μια αποφασιστική χρονιά για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας στην Ε.Ε. Θα είναι ένα έτος δράσης για μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της παρούσας Επιτροπής: τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ψηφιακής αγοράς”. Μάλιστα, ο ίδιος εξηγεί ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι κομβικοί για την αντιμετώπιση μιας σειράς κεντρικών ζητημάτων προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς – όπως υπογράμμισε – “χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή αγορά, που επιτρέπει την άνθηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, την ανάπτυξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων και την αξιοποίηση του διαδικτύου των πραγμάτων από τη βιομηχανία”.

Πνευματικά δικαιώματα

Μεταξύ άλλων, εξελίξεις θα πρέπει να αναμένονται το 2016 στον τομέα του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας που διέπει τα πνευματικά δικαιώματα. “Λίγο πριν από το τέλος του περασμένου έτους, κάναμε τα πρώτα βήματα για τον εκσυγχρονισμό των πνευματικών δικαιωμάτων. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση ζωτικής σημασίας, καθώς πουθενά αλλού δεν είναι εθνικά σύνορα τόσο μεγάλο εμπόδιο, όπως στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας”,αναφέρει στο άρθρο του ο αρμόδιος Επίτροπος, σημειώνοντας ότι έως τα μέσα του 2016 θα έχουν αποκρυσταλλωθεί οι σχετικές αλλαγές.

Διαδικτυακές πλατφόρμες

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες διαδραματίζουν όλο και πιο κεντρικό ρόλο στην ψηφιακή οικονομία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και είναι γρήγορα και βαθιά αμφισβήτηση των παραδοσιακών επιχειρηματικών μοντέλων.“Ορισμένες από αυτές τις πλατφόρμες μπορούν να ελέγχουν την πρόσβαση σε online αγορές και μπορούν να ασκήσουν σημαντική επιρροή. Αυτό εγείρει σημαντικά ρυθμιστικά ζητήματα, επί των οποίων θα υπάρξει ολοκληρωμένη αξιολόγηση εντός του 2016”, αναφέρει ο Oettinger στο ίδιο άρθρο.

Ψηφιακή βιομηχανία

Με δεδομένη την υστέρηση των ευρωπαϊκών εταιρειών στη χρήση των νέων τεχνολογιών έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, η Ε.Ε. επενδύει πολλά στην προσαρμογή της βιομηχανίας στην ψηφιακή εποχή. “Σε ορισμένους τομείς, οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων, όταν πρόκειται για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά σε πολλούς τομείς έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε”, σημειώνει ο Επίτροπος, κάνοντας γνωστό ότι θα παρουσιάσει ένα σχέδιο για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας εντός του 2016.

Ψηφιακές δεξιότητες

Έτερος τομέας ενδιαφέροντος της ψηφιακής στρατηγικής της Ε.Ε. είναι η αντιμετώπιση των κενών στις ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη και το πώς θεσμικά θα υποστηριχθεί η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. “Στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε το έδαφος για μια κοινή δέσμευση για την ανάπτυξη επαρκών επιπέδων ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ε.Ε. την Άνοιξη”, δεσμεύτηκε ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος.

“Πακέτο” Juncker

Η ψηφιακή οικονομία, όπως αναφέρει ο κ. Oettinger, θα πρέπει να επωφεληθεί τα μέγιστα από το πακέτο επενδύσεων Juncker, ύψους €315 δις. Η ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων εκτιμάται ότι θα μειώσει τη χρηματοδότηση του κινδύνου και θα βοηθήσει την επίτευξη κρίσιμης μάζας για σημαντικές επενδύσεις που χρειάζεται επειγόντως η ευρωπαϊκή οικονομία στον τομέα των ΤΠΕ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις το 2016 για μια φιλόδοξη αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες. 

Ασφάλεια

Το 2016 η ασφάλεια του κυβερνοχώρου θα αποτελέσει, επίσης, σημαντική προτεραιότητα για την Ε.Ε. Το νέο έτος, η Επιτροπή προτίθεται να ξεκινήσει μια δημόσια – ιδιωτική συνεργασία για την τόνωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να παράσχει στους Ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους Οργανισμούς όλα τα απαραίτητα εχέγγυα ασφαλείας. 

Cloud

Σημαντικό μέρος των πρωτοβουλιών της Ε.Ε. θα απορροφήσει το 2016 το Cloud, καθώς δρομολογείται μια σημαντική πρωτοβουλία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το υπολογιστικό σύννεφο, με στόχο να κινητοποιηθούν κεφάλαια €3 δις τη διετία 2016 – 2017. 

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Μείζονος σημασίας θεωρείται η διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδίως για τις ΜμΕ, χάρη στην εναρμόνιση των κανόνων για τις συμβάσεις και τους καταναλωτές, καθώς και σε πιο αποτελεσματικές και λιγότερο δαπανηρές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων. Σήμερα, μόλις το 15% των καταναλωτών πραγματοποιεί διαδικτυακές αγορές από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να εκπλήσσει, με δεδομένο, για παράδειγμα, ότι συχνά τα έξοδα παράδοσης υπερβαίνουν την πραγματική τιμή του προϊόντος.

Γεωγραφικός αποκλεισμός

Η αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού είναι ένα ακόμη μείζον ζήτημα, καθώς πολύ συχνά, και χωρίς καμία δικαιολογία, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. ή ανακατευθύνονται σε κατάστημα της περιοχής τους, όπου οι τιμές είναι διαφορετικές.

Η απλούστευση του καθεστώτος ΦΠΑ αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την τόνωση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜμΕ. Το κόστος και η πολυπλοκότητα, που συνεπάγεται η ύπαρξη διαφορετικών φορολογικών διατάξεων, αποτελούν μείζον πρόβλημα για τις ΜμΕ. Οι σχετικές με το ΦΠΑ δαπάνες, που οφείλονται στις διαφορετικές απαιτήσεις, εκτιμώνται σε €80 δις.

Πηγή: Sepe.gr