Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για την ψηφιακή ανάπτυξη της Ελλάδας

55

Στα σχέδια και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την αξιοποίηση όλων των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιώργος Κατρούγκαλος, σε εκδήλωση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), σε συνεργασία με τη Microsoft, για την παρουσίαση μελέτης με θέμα «Η ψηφιακή Υιοθέτηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η Ψηφιακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα».

Μάλιστα, από τη μελέτη προκύπτει εξοικονόμηση σχεδόν 400 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και μεγάλα οφέλη για την οικονομία σε όρους εξαγωγών, ανταγωνιστικότητας, διαφάνειας αλλά και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μπορεί να επιφέρει η περαιτέρω αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα. Ο κ. Κατρούγκαλος, στην ομιλία του τόνισε, μεταξύ άλλων, τη σημασία των τεχνολογιών αυτών για την προτυποποίηση διαδικασιών ώστε να υπάρξει οριζόντια επικοινωνία μεταξύ των φορέων του δημοσίου, ενώ επανέλαβε ότι προχωρά η ολοκλήρωση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, μέσω του οποίου θα επικοινωνούν 35.000 κτίρια δημοσίων υπηρεσιών μεταξύ τους, ενώ υλοποιείται και ο σχεδιασμός για το μετασχηματισμό των ΚΕΠ σε ηλεκτρονικές πύλες εξυπηρέτησης των πολιτών. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη προτυποποίησης διαδικασιών στον τομέα των προμηθειών του δημοσίου, ενώ στάθηκε και στη σημασία της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων αλλά και την ανάγκη πιο αποτελεσματικής αναζήτησης πληροφοριών από τη Διαύγεια. Ακόμη, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε το δίκτυο Ερμής, το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και την Κάρτα του Πολίτη, που θα εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ως κεντρικούς πυλώνες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στην παρέμβασή του, ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ Τάκης Αθανασόπουλος τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται, για μία ακόμη φορά, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. «Ενώ διόρθωσε τα τελευταία χρόνια, με μεγάλο ομολογουμένως κοινωνικό κόστος, τις δημοσιονομικές αστοχίες του παρελθόντος, δεν κατάφερε να εκκινήσει ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο που θα δημιουργήσει μια περισσότερο βιώσιμη μεγέθυνση», ανέφερε ο κ. Αθανασόπουλος. Στο παραπάνω πλαίσιο, επισήμανε δε ότι «η αξιοποίηση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις, στη δημόσια διοίκηση, στη δικαιοσύνη, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην εκπαίδευση, κ.ά. αποτελεί ένα μη επαρκώς αξιοποιημένο “αναπτυξιακό κοίτασμα”, καθώς η ελληνική οικονομία δεν έχει αποκομίσει τα δυνητικά οφέλη παραγωγικότητας που προκύπτουν από την ευρύτερη υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών που αποτελούν τη μεγαλύτερη εφεύρεση του περασμένου αιώνα». Σύμφωνα με τη μελέτη, που παρουσιάστηκε από τον Επίκουρο καθηγητή του ΕΜΠ και Επιστημονικό Υπεύθυνο της μελέτης ‘Αγγελο Τσακανίκα, η χώρα μας δεν έχει συλλάβει το πλήρες εύρος των ωφελειών από την ταχύτερη υιοθέτηση ΤΠΕ, καθώς ακόμα υστερεί σε σχέση με την Ευρώπη τους 84 δείκτες ΤΠΕ (77%) με βάση την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα (Digital Agenda Scoreboard, 2014). Έκανε γνωστό δε ότι η εγχώρια οικονομία θα μπορούσε να εξοικονομήσει το ποσό των 380 εκατ. ευρώ ετησίως από την υιοθέτηση στην ελληνική δημόσια διοίκηση λύσεων ψηφιακής υπογραφής. Επιπλέον μια αύξηση κατά 100% στη διάδοση των ανοιχτών δεδομένων στην Ελλάδα θα οδηγούσε σε σημαντική βελτίωση της κατάταξης της χώρας κατά 25 θέσεις σε όρους ανταγωνιστικότητας (από την 56η στην 31η θέση) και κατά 33 θέσεις σε όρους διαφάνειας (από την 80η στη 47η) καθώς και στη δημιουργία 6.332 νέων επιχειρήσεων. Επιπλέον, η υιοθέτηση ΤΠΕ από τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αυξάνει την πιθανότητα καινοτομίας κατά περίπου 4-9 ποσοστιαίες μονάδες και διευκολύνει σημαντικά τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων καθώς αυξάνει τη πιθανότητα εξαγωγών κατά περίπου 1,5-4 ποσοστιαίες μονάδες. Από την πλευρά της, η διευθύντρια Τεχνολογίας της Microsoft Hellas κ. Στούμπου αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι περισσότεροι οργανισμοί δημόσιας διοίκησης, αλλά και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογικές τάσεις. Συγκεκριμένα, μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, η κα. Στούμπου παρουσίασε τρόπους εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, κάνοντας σαφή αναφορά στην υλοποίηση ψηφιακών υπογραφών, στο υπολογιστικό νέφος και την αποτελεσματική διαχείριση των ανοιχτών δεδομένων. Μίλησε επίσης για την ανάγκη να προωθηθεί ένα νέο μοντέλο ψηφιακής ανάπτυξης της οικονομίας που θα βασίζεται στην καινοτόμο κι εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, ενώ, στο τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι το 2020 πρόκειται να δημιουργηθούν σχεδόν 1 εκ. θέσεις εργασίας που θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.