Οι μισές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν έλεγχο εφαρμογών

42

O περιορισμός των εφαρμογών από τρίτους ενισχύει την ασφάλεια των εταιρικών σταθμών εργασίας και αυξάνει την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Παρ’ όλα αυτά, το 57% των εταιρειών δεν χρησιμοποιεί συγκεκριμένα εργαλεία για τον έλεγχο των εφαρμογών, σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από την Kaspersky Lab σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών B2B International, το Νοέμβριο του 2012.

 

Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου έχουν πολλούς άσσους στα μανίκια τους για να μολύνουν ένα σύστημα. Για παράδειγμα, παρουσιάζουν ένα κακόβουλο λογισμικό ως μία δημοφιλή εφαρμογή. Όταν, λοιπόν, ένας εργαζόμενος προσπαθεί να «τρέξει» την εφαρμογή, βάζει ολόκληρη την υποδομή σε κίνδυνο. Για να αποτρέψουν τέτοια περιστατικά, οι εταιρείες πρέπει να αναπτύξουν και να επιβάλουν πολιτικές ασφάλειας που να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα την εγκατάσταση και το λανσάρισμα των εφαρμογών. Παρόλα αυτά, δεν πράττουν όλες οι εταιρείες κατά αυτό τον τρόπο. Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των εταιρειών δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τον έλεγχο των εφαρμογών, με το 17% των εταιρειών να μην ενδιαφέρεται για τη χρήση νέων τεχνολογιών ελέγχου εφαρμογών ή να μην τις γνωρίζουν καθόλου.

 

Το ίδιο ισχύει και για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών και των μέσων αποθήκευσης δεδομένων: Μόνο το 44% των εταιρειών δίνει την πρέπουσα σημασία στο ζήτημα χρησιμοποιώντας εργαλεία ελέγχου συσκευών, ενώ το 17% δεν γνωρίζει τα εργαλεία αυτά ή δεν ενδιαφέρεται για τη χρήση τους. Εν τω μεταξύ, το κακόβουλο λογισμικό που διακινείται μέσω USB αποτελεί μία συνεχή απειλή: Μόνο το 2012, οι λύσεις ασφαλείας της Kaspersky Lab απέτρεψαν περισσότερες από 3 δισεκατομμύρια απόπειρες τοπικής μόλυνσης. Επιπλέον, η πλήρης ελευθερία των εργαζομένων να συνδέουν οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή στο εταιρικό δίκτυο αυξάνει την πιθανότητα της διαρροής δεδομένων.

 

Έλεγχοι τερματικών της Kaspersky Lab

 

Η χρήση των ελέγχων των τερματικών μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα επωφελής για κάθε επιχείρηση. Ο έλεγχος των εφαρμογών προσφέρει επιπλέον προστασία από το κακόβουλο λογισμικό και περιορίζει τη χρήση εφαρμογών ψυχαγωγίας, όπως παιχνιδιών ή torrents.  Ο έλεγχος των φορητών εξωτερικών συσκευών απαγορεύει τις μη εξουσιοδοτημένες συνδέσεις, μειώνει την πιθανότητα της διαρροής δεδομένων και βοηθάει στην αποτροπή της μόλυνσης των σταθμών εργασίας μέσω ακατάλληλων συσκευών. Τέλος, ο έλεγχος του διαδικτύου επιτρέπει είτε την πλήρη απαγόρευση πρόσβασης είτε το χρονικό περιορισμό των επισκέψεων σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Αυτό μπορεί να αποτρέψει τους υπαλλήλους να σπαταλούν χρόνο σε ιστοσελίδες που δεν είναι συναφείς με την εργασία τους, αλλά και να ενισχύσει την προστασία εναντίον του κακόβουλου λογισμικού και των επικίνδυνων ιστοσελίδων.

 

Η πλατφόρμα Kaspersky Endpoint Security for Business ενσωματώνει και τις τρεις τεχνολογίες στο χαρακτηριστικό Ελέγχου Τερματικών που διαθέτει. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα,  προσφέροντας πολλά σημαντικά προνόμια. Οι έλεγχοι ρυθμίζονται εύκολα ενώ η διαχείρισή τους γίνεται κεντρικά, επιτρέποντας στους διαχειριστές να δημιουργούν και να εφαρμόζουν ευέλικτες πολιτικές ασφαλείας ταυτόχρονα σε οποιονδήποτε αριθμό εταιρικών τερματικών.