Οι επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες δείχνουν φως στο τούνελ…

65

Συρρίκνωση σε όλα τα βασικά μεγέθη του παρουσίασε κατά την προηγούμενη χρονιά ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Ωστόσο, την ίδια στιγμή καταγράφονται τάσεις αναστροφής της πορείας του κλάδου, όπως καταδεικνύει η μικρή αύξηση των επενδύσεων.

Η επισκόπηση της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το 2013, την οποία πραγματοποίηση η ΕΕΤΤ, επιβεβαιώνει την συρρίκνωση του τομέα των τηλεπικοινωνιών σε όρους οικονομικών μεγεθών και παικτών. Η πλέον χαρακτηριστική εξέλιξη είναι η κατά περίπου 35% μείωση της συνεισφοράς του στο ΑΕΠ, αλλά και την πτωτική τάση των βασικών οικονομικών μεγεθών των παρόχων. Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών ήταν μειωμένος κατά 12%, το μικτό κέρδος κατά περίπου 22% και τα ενεργητικό κατά περίπου 7,5%

Πάντως αισιοδοξία για την μελλοντική πορεία του κλάδου δημιουργεί η αύξηση κατά 7% που κατέγραψε το σύνολο των επενδύσεων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μετά την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών, και η οποία αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου. Κατά κύριο λόγο η αύξηση αυτή είναι το αποτέλεσμα των επενδύσεων που υλοποίησε ο όμιλος ΟΤΕ ΟΤΕ -10,34%.

«Ατμομηχανή» για την κινητή τα data

Στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας ο αριθμός των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας ανήλθε σε 16,5 εκατ., εκ των οποίων τα 13 εκατ. ήταν ενεργές. Συνολικά, η διείσδυση κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας έφθασε το 123%. Οι ενεργές συνδρομές παρουσίασαν μείωση κατά 2,7%, με τις συνδέσεις συμβολαίου να εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,6% και τις συνδέσεις καρτοκινητής κατά 3,3%. Το μερίδιο της COSMOTE επί του συνολικού αριθμού συνδέσεων μειώθηκε το Δεκέμβριο του 2013 σε 45,3% (έναντι 48,5% το Δεκέμβριο του 2012). Αντίθετα, αυξήθηκαν τα μερίδια της VODAFONE και WIND, που έφτασαν το Δεκέμβριο 2013 το 29,8% και 24,9% αντίστοιχα.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι κατά κύριο λόγο οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιούν κλήσεις σε αριθμούς του ίδιου δικτύου (on-net). Συγκεκριμένα ο όγκος φωνητικών κλήσεων παρέμεινε σταθερός στα επίπεδα του 2012 και το 72% αυτών των κλήσεων πραγματοποιήθηκε σε κινητά εντός του ίδιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας (on-net) έναντι 75% το 2012.

Ο συνολικός αριθμός των SMS και MMS μειώθηκε κατά 19% και 17% αντίστοιχα. Αντίθετα οι υπηρεσίες data παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 35,8%, φθάνοντας τα 14,67 δισ. ΜΒ.

Μειωμένη η δαπάνη από χρήστες καρτοκινητής και συμβολαίου

Τα έσοδα της κινητής τηλεφωνίας παρουσίασαν μείωση κατά 16,8% και διαμορφώθηκαν στα 2,5 δισ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στα χονδρικά έσοδα λόγω και της μείωσης των τελών τερματισμού (176 εκατ. ευρώ).

Η μείωση των εσόδων αποτυπώθηκε και στο μειωμένο μέσο έσοδο ανά χρήστη που αφορούσε τόσο τις συνδέσεις συμβολαίου όσο και καρτοκινητής τηλεφωνίας. Ειδικότερα το μέσο έσοδο ανά χρήστη με συμβόλαιο ανήλθε στα 288 ευρώ, με μείωση 14,5%, ενώ το μέσο έσοδο ανά σύνδεση κατροκινητής ανήλθε σε 61 ευρώ με μείωση 17%.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι η φορητότητα των τηλεφωνικών αριθμών εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης του ανταγωνισμού και αξιοποιείται από τους παρόχους τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία. Οι μεταφερθέντες αριθμοί παρουσίασαν σημαντική αύξηση το 2013 έναντι του 2012, τόσο για τη σταθερή τηλεφωνία (28,1%) όσο και για την κινητή τηλεφωνία (10,2%)

Μείωση του μεριδίου του ΟTΕ στην σταθερή

Στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας ο αριθμός των τηλεφωνικών γραμμών παρουσίασε μικρή μείωση το 2013 και έφτασε τις 43,3 γραμμές ανά 100 κατοίκους (έναντι 44,4 το Δεκέμβριο του 2012). Η μικρή υποχώρηση ήταν το αποτέλεσμα της μείωσης κατά 7,1% που κατέγραψαν οι γραμμές του ΟΤΕ ΟΤΕ -10,34% ενώ οι γραμμές των εναλλακτικών παρόχων, σημείωσαν αύξηση κατά 5,5%. Το μερίδιο του ΟΤΕ ΟΤΕ -10,34% επί των τηλεφωνικών γραμμών μειώθηκε σε 59,4% το Δεκέμβριο του 2013, έναντι 62,4% το Δεκέμβριο του 2012.

Η κίνηση για τους βασικούς τύπους κλήσεων (αστικά, υπεραστικά, διεθνή και προς κινητά) διαμορφώθηκε το 2013 σε 18,3 δισ. λεπτά (μείωση 3,2% έναντι του 2012), ενώ τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας έφτασαν, το 2013, τα 1,55 δισ. ευρώ (μείωση 7% έναντι του 2012). Το μερίδιο του ΟΤE στην κίνηση παρουσίασε σημαντική μείωση σε όλες τις κατηγορίες κλήσεων, υποχωρώντας στο 49,6% (μείωση 7,2% σε σχέση με το 2012).