Ο τροχός της παρέας Δωρεάν

43

Το παιχνίδι χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: «Κλασικό παιχνίδι» και «Παιχνίδι με ποτό». Οι παίκτες κάθονται σε κύκλο και το παιχνίδι ξεκινάει! Ο πρώτος παίκτης γυρίζει τον τροχό.

Όταν ο τροχός σταματήσει σε κάποια κατηγορία, ο παίκτης διαβάζει δυνατά την επεξήγησή της και έπειτα κάνει αυτό που αναγράφεται.

Η ακολουθία αυτή συνεχίζεται από όλους τους παίκτες της παρέας με φορά προς τα δεξιά!

 

 

Πηγή: GOOGLE PLAY STORE