Ο ΟΤΕ σημείο αναφοράς για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & την Εταιρική Υπευθυνότητα

92

Σημείο αναφοράς αποτελεί ο ΟΤΕ για τους επενδυτές που αναζητούν να επενδύσουν σε εταιρείες με επιδόσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας, όπως αποδεικνύει η κατάταξή τους στους διεθνείς δείκτες αειφορίας FTSE4Good και EuronextVigeo.

 

Η παραμονή του ΟΤΕ στους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες FTSE4Good για έβδομη χρονιά επιβεβαιώνει τις σταθερές επιδόσεις του στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την περιβαλλοντική πολιτική αλλά και για την εποικοδομητική σχέση του με τους κοινωνικούς εταίρους. Oχρηματιστηριακός δείκτης FTSE4Goodδημιουργήθηκε από την εταιρεία παγκόσμιων δεικτών FTSEGroup, για να διευκολύνει τις επενδύσεις σε εταιρείες, που πληρούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Ο ΟΤΕ είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες της Ευρώπης, που συνεχίζει να συγκαταλέγεται στο δείκτη Euronext Vigeo Eurozone 120. Φέτος, ο ΟΤΕ εντάχθηκε  και στο νέο δείκτη Euronext Vigeo Emerging 70, που περιλαμβάνει τις 70 εταιρείες, που έχουν την υψηλότερη απόδοση σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας σε αναπτυσσόμενες χώρες μέσα σε ένα σύνολο 900 επιχειρήσεων. Με στόχο την προώθηση και στήριξη των υπεύθυνων επενδύσεων, οι συγκεκριμένοι δείκτες συμπεριλαμβάνουν τις εταιρείες που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους στον τομέα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Οι δείκτες EuronextVigeoέχουν συσταθεί από τον Euronext, τον μεγαλύτερο Χρηματιστηριακό Όμιλο στον κόσμο, και τον Vigeo, κορυφαίο Ευρωπαϊκό Οίκο Αξιολόγησης Ομίλων και Εταιρειών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Η παρουσία του ΟΤΕ σε διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί αναγνώριση τόσο των αποτελεσμάτων του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου όσο και του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζει στην ελληνική κοινωνία.