Ο απόλυτος έλεγχος

68

Ένας μηχανικός στις ΗΠΑ κατασκεύασε το King’s Assembly. Πρόκειται για μια συσκευή που επιτρέπει τον ταυτόχρονο χειρισμό/έλεγχο ενός πληκτρολογίου, ενός ποντικιού κι ενός joystick.

Ουσιαστικά, το σύστημα συνδυάζει τη λειτουργίες δύο συσκευών σε μία για κάθε χέρι.

Και οι δύο διαθέτουν ένα πληκτρολόγιο με 30 πλήκτρα το καθένα, ένα σύστημα κατάδειξης μέσω αντίχειρα με πέντε πλήκτρα και ένα αναλογικό joystick με δυνατότητα κίνησης στους δύο άξονες αναφοράς.

Ο δείκτης του ποντικιού της κάθε μονάδας ελέγχεται από έναν οπτικό αισθητήρα λέιζερ Pixart 9800.