Ο απόγονος…

42

Το γερμάνιο είναι ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν από 60 χρόνια για την κατασκευή των πρώτων πειραματικών μικροεπεξεργαστών.

Ομάδα ερευνητών του Ohio University ξεκίνησε μία προσπάθεια να κατασκευάσει μετά από ειδική επεξεργασία του γερμανίου ένα νέο υλικό, ονόματι germanane. Λόγω του πλήθους των πλεονεκτημάτων του έναντι του πυριτίου, το germanane θα μπορούσε να αποτελέσει το βασικό συστατικό στοιχείο μικροεπεξεργαστών επόμενης γενιάς.

Το germanane είναι έως και 10 φορές πιο αγώγιμο από το πυρίτιο, είναι χημικά πιο σταθερό, δεν οξειδώνεται από τον αέρα ή το νερό, ενώ απορροφά και εκπέμπει καλύτερα τις ακτίνες φωτός.

 

 

 

 

Πηγή: Research news