Νέο πρωτόκολλο Wi-Fi από τη Huawei για 10πλάσια ταχύτητα!

69

Η Huawei ανακοίνωσε ότι κατάφερε να επιτύχει μεταφορά δεδομένων με 10.53Gbps στη συχνοτική μπάντα των 5GHz!

Η Huawei χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως MIMO-OFDA (πολλαπλή είσοδος-έξοδος για αποστολή/παραλαβή δεδομένων), μεθόδους βέλτιστης απόδοσης του συχνοτικού φάσματος για τις κεραίες, αλλά και εκμετάλλευση/συνδυασμό άλλων κεραιών (π.χ. 3G). Το τελικό αποτέλεσμα είναι 10πλάσια ταχύτητα στα σημερινά δίκτυα WiFi!

Το νέο πρωτόκολλο Wi-Fi, 802.11x, αναμένεται να γίνει διαθέσιμο το 2018, αρκεί οι κατασκευαστές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.