Νέο έργο-πλαίσιο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων από τη Uni Systems

71

Η Uni Systems, ως μέλος της Κοινοπραξίας IT4U ανέλαβε την υλοποίηση του έργου-πλαισίου ESP-DIMSIS για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency-EMA) που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, υλοποίησης και συντήρησης των υποδομών και των συστημάτων πληροφορικής του Οργανισμού. Η Κοινοπραξία IT4U αποτελείται από την επικεφαλής Everis Consultancy Ltd και τις Uni Systems SA, CTG IT Solutions SA, Sopra Steria Benelux S.A. που συμμετέχουν ως μέλη.

 

Η αποστολή του Οργανισμού είναι η ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας στην αξιολόγηση και εποπτεία των φαρμάκων προς όφελος της δημόσιας και ζωικής υγείας, μέσω διενέργειας επιστημονικών αξιολογήσεων, ελέγχων ασφαλείας και εποπτείας φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση.

 

Στο πλαίσιο της τετραετούς σύμβασης αξίας 80εκ ευρώ η Κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Uni Systems θα παράσχει εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υλοποίησης που θα καλύψουν τον πλήρη κύκλο ζωής των συστημάτων πληροφορικής, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποδομών, συμβάλλοντας στην εξέλιξη του Οργανισμού στο ταχέως αναπτυσσόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον των φαρμάκων.