Νέες λειτουργίες στο Google

40

Πλέον το Google Search θα διαθέτει λειτουργία μετάφρασης και εύρεσης συνώνυμων λέξεων. Με την πληκτρολόγηση του «define:» πριν από τη λέξη που ψάχνουμε στο Google, στα αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανίζονται συνώνυμα, χρήση της λέξης μέσα σε προτάσεις καθώς και μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Οι αναβαθμίσεις του Google Search είναι διαθέσιμες για υπολογιστές και κινητά (smartphones-tablets).