Νέα τεχνική σύλληψης κίνησης

82

Μια ομάδα ερευνητών του Max Planck Institute for Informatics (MPII) αναπτύσσει ένα πρόγραμμα σύλληψης κίνησης, ονόματι The Capture.

Όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή, εκτιμάται πως θα ανατρέψει τα δεδομένα στον κινηματογράφο. Το σύστημα του Capture χρησιμοποιεί από πέντε έως και 12 κάμερες για τη σύλληψη/αποτύπωση της κίνησης. Δημιουργεί έναν σκελετό 58 σημείων/αρθρώσεων που κινείται σε συγχρονισμό με τον ανθρώπινο σκελετό.

Για τη λειτουργία του δεν απαιτεί ειδικά κοστούμια ή ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Πρόκειται για δύο χαρακτηριστικά που μειώνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής. Το The Capture αναμένεται να βρει εφαρμογή σε χώρους όπως αυτούς του κινηματογράφου, των video games και της ιατρικής επιστήμης.