Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην Cosmote

47

Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ του Συλλόγου Εργαζομένων στη Cosmote και της διοίκησης της εταιρίας.

 

Συγκεκριμένα η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας διασφαλίζει:

– Τις θέσεις εργασίας.

– Όλους τους θεσμικούς όρους των προηγουμένων Σ.Σ.Ε. (π.χ. ωράριο εργασίας, επιδόματα κ.λπ.).

– Όλες τις μισθολογικές αποδοχές (χωρίς καμία μείωση στα καταβαλλόμενα).

– Αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας προερχόμενης από εταιρία του ομίλου ΟΤΕ.

– Δεν θίγονται ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που διέπονται από ατομικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, νόμους, κ.λπ.

– Επιπλέον με αυτήν τη σύμβαση διαμορφώνονται μισθολόγια νέας πρόσληψης στη Cosmote που ενδεικτικά ο βασικός μισθός θα κυμαίνεται από 1,181 ευρώ (Τ.Ε.), 1,316 ευρώ (Π.Ε., 4ετούς φοίτησης) και 1,414 ευρώ (Π.Ε., 5ετούς φοίτησης).