Νέα online πλατφόρμα για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών στην ΕΕ

56

Τη νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (Online Dispute Resolution) για τους Ευρωπαίους καταναλωτές εγκαινίασε η Κομισιόν.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει στους καταναλωτές και τους εμπόρους να διευθετούν τις διαφορές που προκύπτουν από τις διαδικτυακές αγορές με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να χρειάζεται να εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες.

Η δημιουργία αυτής της πλατφόρμας εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Επιτροπής για ενίσχυση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς μέσω της καλλιέργειας εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές συναλλαγές.

Με το νέο εργαλείο, όταν οι καταναλωτές θα υποβάλουν μία καταγγελία, οι φορείς επίλυσης διαφορών θα ενεργούν ως διαιτητής μεταξύ των δύο μερών με σκοπό την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Η επίσημη λειτουργία της πλατφόρμας για τους καταναλωτές και τους εμπόρους θα ξεκινήσει από τις 15 Φεβρουαρίου 2016 αλλά από την Παρασκευή είναι ανοιχτή για τους φορείς επίλυσης διαφορών με σκοπό να εγγραφούν και να εξοικειωθούν με το περιβάλλον.

Με τη νέα πλατφόρμα τα διαδικτυακά καταστήματα θα υποχρεούνται να έχουν στην ιστοσελίδα τους σύνδεσμο προς την πλατφόρμα προκειμένου να διευκολύνονται οι καταναλωτές στην υποβολή καταγγελιών.

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα εδώ.

Πηγή: Lawspot.gr/ec.europa.eu