Ν. Παππάς: Λιγότερες από πέντε οι τηλεοπτικές άδειες

93

“Λιγότερες από πέντε οι τηλεοπτικές άδειες πανελλαδικής εμβέλειας” αναφέρει ο Νίκος Παππάς “και θα είναι τόσες ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των καναλιών” ανάφερε σε συνέντευξή του στο οικονομικό κανάλι SBC, επισημαίνοντας ότι είναι πανθομολογούμενο και από τις ιδιοκτησίες των μέσων ότι η διαφημιστική αγορά έχει υποστεί τέτοια καθίζηση που καθιστά τα τηλεοπτικά σχήματα μη βιώσιμα”. Σε συνέντευξή του στο οικονομικό κανάλι SBC επισήμανε ότι είναι πανθομολογούμενο και από τις ιδιοκτησίες των μέσων ότι η διαφημιστική αγορά έχει υποστεί τέτοια καθίζηση που καθιστά τα τηλεοπτικά σχήματα μη βιώσιμα.

Προσέθεσε δε «λέγαμε ότι το πρόβλημα είναι το τρίγωνο της διαπλοκής. Τι δεν θέλουμε;. Δεν θέλουμε σχήματα μη βιώσιμα, τα οποία στηρίζονται στον τραπεζικό δανεισμό, που δημιουργεί τους αδιάφανους όρους, που διαμορφώνει τις πιέσεις και προς το πολιτικό σύστημα, και το πολιτικό σύστημα πιέζει τις τράπεζες…».