Μοναδικό πακέτο επικοινωνίας από τη Wind, με 5 ευρώ!

82

Με καλοκαιρινή διάθεση το F2Gπαρουσιάζει το μοναδικό πακέτο Blender, που ακολουθεί τις ανάγκες του χρήστη, καθώς η διαθέσιμη χρήση του μετατρέπεται σε ό,τι πραγματικά ο ίδιος χρειάζεται κάθε φορά. Έτσι, με μόνο 5€ μπορεί να μιλήσει έως 200 λεπτά ή να στείλει έως 100SMSπρος όλα τα δίκτυα στην Ελλάδα ή να σερφάρει καταναλώνοντας έως 500ΜΒ.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείται το διαθέσιμο υπόλοιπο σε λεπτά, μειώνεται αντίστοιχα και το υπόλοιπο σε SMSή ΜΒ και αντίστροφα[1], αφού ο συνδρομητής έχει στη διάθεση του ένα πακέτο με το οποίο μπορεί να κάνει κλήσεις προς όλους, να στέλνει sms ή να σερφάρει μέσω του κινητού του χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει τίποτα περισσότερο από 5€ και για τα 3 είδη χρήσης μαζί. Το πακέτο blenderσυνοδεύεται και από OnlineBonus 100’+100smsπρος WIND/Q.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.f2g.gr

[1]O δωρεάν χρόνος ομιλίας καταναλώνεται αρχικά με ελάχιστη διάρκεια κλήσης 3 λεπτά και στη συνέχεια ανά δευτερόλεπτο & τα δωρεάν ΜΒ ανά 1ΚΒ. Το πακέτο ενεργοποιείται έως 4 φορές ανά 30 ημέρες. Τα δωρεάν λεπτά, SMS,MB ισχύουν για 30 ημέρες από την αγορά του πακέτου και δεν μπορούν να καταναλωθούν σε καθεστώς περιαγωγής και προς υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας..