Μόλις το 6,17% των ελληνικών εταιρειών έκανε online πωλήσεις το 2015

68

Εξαιρετικά χαμηλό παραμένει το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων, που πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω του Διαδικτύου, με την εικόνα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να μην είναι εμφαντικά διαφορετική.

Με τον μέσο Κοινοτικό όρο να βρίσκεται στο 16,7% (λιγότερες από δύο στις δέκα επιχειρήσεις στην ΕΕ-28 χρησιμοποίησαν το κανάλι του Ίντερνετ για πωλήσεις) το 2015, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλότερα, με το αντίστοιχο ποσοστό να κινείται μόλις στο 6,17%. Η επίδοση της Ελλάδας την κατατάσσει στην προτελευταία θέση της ΕΕ, ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία, όπου το σχετικό ποσοστό το 2015 διαμορφωνόταν σε 5,84%.

Η ηλεκτρονική …απουσία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, την οποία επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του Digital Agenda Scoreboard, στερεί από το ευρωπαϊκό επιχειρείν πολύτιμους πόντους ανταγωνιστικότητας. Σε μια εποχή, που τα ψηφιακά εργαλεία εξελίσσονται σε βασικό συστατικό επαγγελματικής επιτυχίας στον επιχειρηματικό κόσμο, η ΕΕ εξακολουθεί να υπολείπεται των διεθνών ανταγωνιστών της στο κανάλι των ηλεκτρονικών πωλήσεων.

Για το έτος 2015, 17 χώρες –μαζί και η Ελλάδα- βρίσκονται κάτω από τον μέσο Κοινοτικό όρο, ενώ μόνο 11 εμφανίζουν επιδόσεις ανώτερες αυτού. Στον αντίποδα της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, που βρίσκονται στην τελευταία και προτελευταία θέση της κατάταξης, κινούνται η Ιρλανδία, όπου περισσότερες από μία στις τρεις επιχειρήσεις (32,2%) πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω του Διαδικτύου.

Τη δεύτερη καλύτερη επίδοση για το 2015 πέτυχε η Σουηδία, με το 26,3% των σουηδικών επιχειρήσεων να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις, ενώ από πολύ κοντά ακολουθεί η Δανία με 26%.

Γερμανία, Βέλγιο, Τσεχία, Μεγάλη Βρετανία, Κροατία, Πορτογαλία, Λιθουανία και Ολλανδία είναι οι χώρες, οι οποίες εμφάνισαν το 2015 επιδόσεις ανώτερες του μέσου όρου της ΕΕ όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές υπολείπονταν του μέσου όρου. 

Enterprices, usins any computer network for sales

Διασυνοριακό εμπόριο
Η εικόνα για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι ακόμη χειρότερη αν εξεταστεί η χρήση του ηλεκτρονικού καναλιού για διασυνοριακές πωλήσεις εντός ΕΕ.

Με έτος αναφοράς το 2015, μόλις το 7,95% των εταιρειών στην ΕΕ απαντά θετικά στην ερώτηση αν πραγματοποίησε ηλεκτρονικές πωλήσεις σε άλλο κράτος-μέλος στη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Η Ελλάδα με 3,48% έχει την τρίτη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ-28, ξεπερνώντας με την επίδοσή της μόνο τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, που βρίσκονται στην προτελευταία και τελευταία (αντίστοιχα) θέση της κατάταξης για το 2015.

Η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Μάλτα, η Σλοβενία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία και η Γερμανία, αντίθετα, βρίσκονται στις πρώτες δέκα θέσεις, αν και οι επιδόσεις τους είναι εξίσου υποτονικές, με την κατέχουσα τα ηνία Ιρλανδία να κινείται μόλις στα επίπεδα του 16,8%.

Πηγή: ΣΕΠΕ