Μια ημέρα με το PlayStation… (video)

88

Δείτε πώς συνδυάζονται τα PS4, PS Vita και Vita TV…