Μία διαφορετική… οπτική

73

Η Epson, σε στενή συνεργασία με τη meta, κατασκευάζει μία ειδική έκδοση γυαλιών AR (Augmented Reality – Επαυξημένη Πραγματικότητα).

Βασίζεται στο ήδη υπάρχον μοντέλο γυαλιών Moverio της Epson, στο οποίο και έχει προσαρτηθεί μία μικροσκοπική κάμερα τρισδιάστατης απεικόνισης τύπου Kinect.

Η κάμερα είναι εξοπλισμένη με πρόγραμμα εντοπισμού της κίνησης των χεριών του χρήστη στον τρισδιάστατο χώρο, ώστε αυτός να μπορεί να αλληλεπιδρά με τα εικονικά αντικείμενα.

Η χρήση των εν λόγω γυαλιών αναμένεται να ανατρέψει το σκηνικό της ψηφιακής διασκέδασης.