Μη χρησιμοποιείτε παράλληλα με την οδήγηση το κινητό!

43

Με έναν νέο τρόπο η Volkswagen, η γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία, σε συνεργασία με τις αρχές της Νοτίου Αφρικής επιχειρεί να αποτρέψει τους οδηγούς από την παράλληλη χρήση κινητού και… τιμονιού.

Βρισκόμαστε ήδη στο μέσο του καλοκαιριού και όλοι επιχιειρούμε μικρές ή μεγάλες αποδράσεις. Ας είμαστε προσεκτικοί για να μη μας χαλάσει τίποτα την καθημερινότητά μας. Ποτέ ξανά λοιπόν κινητό και τιμόνι παράλληλα!