Μεταβιβάστηκε το 1,1% του ΟΤΕ

114

Μεταβιβάστηκε το 1,1% του ΟΤΕ μέσω τριών πακέτων μετοχών. Τα δύο πρώτα πακέτα (333.000 και 2.500.000 μετοχών) πέρασαν στην τιμή των 2,40 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το τρίτο (2.500.000 τεμάχια) στα 2,41 ευρώ.

Η συνολική αξία των τριών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 12.824.200 ευρώ.