Μετατρέψτε το οινόπνευμα σε ηλεκτρική ενέργεια

439

Tο πακέτο Horizon FCJJ-22 καταδεικνύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου που λειτουργούν με αιθανόλη ως πηγή καυσίμων του.
Tο σετ μετατρέπει άμεσα την αιθανόλη (οινόπνευμα) σε ηλεκτρική ενέργεια αθόρυβα και χωρίς οποιαδήποτε καύση.

Τιμή: 120 ευρώ