Μείωση τελών τερματισμού ανακοίνωσαν Cosmote, Vodafone, Wind

92

Την περαιτέρω μείωση των τελών τερματισμού για κλήσεις από όλα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα προς τα δίκτυά τους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ανακοίνωσαν ο ΟΤΕ, η COSMOTE, η VODAFONE και η WIND.

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαριου 2016 το ισχύον τέλος τερματισμού κλήσεων στο κινητό δίκτυο της COSMOTE από 0,01103 ευρώ/λεπτό θα μειωθεί σε 0,01081 ευρώ/λεπτό. Αντίστοιχα, από την αρχή του 2016, το ισχύον τέλος τερματισμού κλήσεων στο δίκτυο του ΟΤΕ θα μειωθεί από 0,0695 ευρωλεπτά/λεπτό σε 0,0665 ευρωλεπτά/λεπτό.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι παραπάνω τιμές είναι χωρίς ελάχιστη χρέωση, με χρέωση ανά δευτερόλεπτο, και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Την περαιτέρω μείωση του τέλους τερματισμού για κλήσεις εντός του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ανακοίνωσε και η Vodafone, με τις νέες τιμές να τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, τα τέλη τερματισμού κλήσεων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της Vodafone θα μειωθούν από 1,103 ευρώ ανά λεπτό σε 1,081 ευρώ ανά λεπτό, χωρίς ελάχιστη χρέωση και με χρέωση ανά δευτερόλεπτο. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Επίσης, μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2016 τα τέλη τερματισμού των φωνητικών κλήσεων από όλα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (European Economic Area) προς τα κινητά και τα σταθερά του δικτύου της WIND Ελλάς.

Πιο συγκεκριμένα, το τέλος τερματισμού φωνητικών κλήσεων προς κινητά WIND μειώνεται από 0,01103 ευρώ/λεπτό σε 0,01081 ευρώ/λεπτό. Αντίστοιχα, σημειώνεται μείωση και στις κλήσεις προς το σταθερό δίκτυο της WIND, καθώς το σχετικό τέλος τερματισμού μειώνεται σε 0,0665 ευρωλεπτά/λεπτό από 0,0695 ευρωλεπτά/λεπτό.

Tα νέα μειωμένα τέλη τερματισμού προς το κινητό και σταθερό δίκτυο της WIND είναι χωρίς ελάχιστη χρέωση και με χρέωση ανά δευτερόλεπτο, ενώ οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.