Μεγάλες ταχύτητες

115

Οι ανάγκες μεταφοράς μεγάλου όγκου δεδομένων αποτελούν το ζητούμενο για τους σύγχρονους χρήστες που επιζητούν ασφάλεια, μεγάλες ταχύτητες αλλά και πλήρη συμβατότητα με διαφορετικού είδους συσκευές.

 

Max6

Με γνώμονα τα παραπάνω, η PhotoFast κατασκεύασε το ταχύτατο i-FlashDriveMaxUSB 3.0 για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ συσκευών iOS και Windows. 

Οι ταχύτητες διαμεταγωγής δεδομένων είναι της τάξης των 17 MB/sec ανάγνωση και 15 MB/sec εγγραφή σε κατάσταση Lightning και 90 MB/sec ανάγνωση και 22 MB/sec εγγραφή σε κατάσταση λειτουργίας ως USB.

 

 

Πηγή: PHOTOFAST