Μ. Τσαμάζ: Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης από τις οπτικές ίνες

327

Η ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη των συνδρομητών για τη χρήση του διαδικτύου, είτε μέσω των σταθερών δικτύων είτε των κινητών, δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία στην διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Μιχάλης Τσαμάζ, με αφορμή τα αποτελέσματα τριμήνου, τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση, κυρίως χάρη στην ενίσχυση των πωλήσεων γρήγορου internet μέσω οπτικών ινών. Βάσει των σχετικών στοιχείων στο τέλος Μαρτίου 405.321 συνδρομητές ή το 22,5% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει υπηρεσίες FTTC (οπτική ίνα έως τις υπαίθριες καμπίνες) έναντι 20,1% στο τέλος του 2017, ενώ η αύξηση σε σχέση με ένα χρόνο πριν ήταν 60,6%. Σε αυτό βοηθά η αυξανόμενη πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου FTTC καθώς στις 31 Μαρτίου 2018, οι ενεργές καμπίνες VDSL/Vectoring ανήλθαν σε 12,2 χιλιάδες, αυξημένες κατά 700 στο τρίμηνο.

Η διοίκηση του ΟΤΕ όπως σημείωσε κατά την ενημέρωση των αναλυτών, έπειτα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης των ευρυζωνικών συνδέσεων μεταξύ άλλων και γιατί ένα μέρος της πελατειακής βάσης (περίπου 840.000 συνδέσεις) έχουν ως υπηρεσία μόνον σταθερή τηλεφωνία.