LG: Πτώση σε πωλήσεις και λειτουργικά κέρδη για το β’ εξάμηνο του 2015

130

Η LGElectronics (LG) ανακοίνωσε σήμερα μετριοπαθή καθαρά κέρδη 226,4 δισ. KRW(206,38 εκ. δολάρια ΗΠΑ) για το δεύτερο τρίμηνο του 2015, σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον αγοράς.

 

Δεδομένης της ύφεσης στην παγκόσμια αγορά των τηλεοράσεων και τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις, οι συνολικές πωλήσεις για το δεύτερο τρίμηνο υποχώρησαν κατά 7,6 τοις εκατό σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, στα 13,93 δισ. KRW (12,69 δισ. USD). Παρά το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών παρέμεινε πρακτικά σε ίδια επίπεδα με εκείνα της προηγούμενης περιόδου, τα λειτουργικά κέρδη εμφανίζουν ελαφρά κάμψη, στα 244,1 δισ. KRW (222,52 εκ. δολάρια). Το δεύτερο τρίμηνο αποδείχθηκε επιπλέον πιο απαιτητικό από ό,τι αναμενόταν, ωστόσο η LG διατηρεί την αισιοδοξία της ότι θα ανακτήσει το χαμένο έδαφος κατά το τρίτο τρίμηνο, με νέα ανταγωνιστικά προϊόντα και πιο αποτελεσματικές ενέργειες marketing.

 

Η LGHomeEntertainmentCompany (Οικιακή Ψυχαγωγία) ανακοίνωσε κύκλο εργασιών ύψους 3,93 τρισ. KRW (3,59 δισ. δολάρια ΗΠΑ) για το δεύτερο τρίμηνο του 2015, αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει την ασθενή ζήτηση τηλεοράσεων LCDσε παγκόσμιο επίπεδο, και κυρίως στις αγορές της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (CIS), της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου, το περιθώριο από λειτουργικές δραστηριότητες υποχώρησε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, λόγω της εξασθένισης της ζήτησης παγκοσμίως και της δυσμενούς εξέλιξης των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Για τα επόμενα τρίμηνα, η εταιρεία αναμένει την αγορά να βελτιωθεί στο σύνολό της, και ειδικά στην premium κατηγορία των συσκευών 4KUltraHD, ενώ παράλληλα σχεδιάζει να διευρύνει τη γκάμα των συσκευών τεχνολογίας OLED, παρουσιάζοντας νέα μοντέλα σε πιο προσιτές τιμές.

 

Η LGMobileCommunicationsCompany(Κινητή Τηλεφωνία) ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο πωλήσεις ύψους 3,65 τρις KRW (3,33 δισ. δολάρια ΗΠΑ), αυξημένες ελαφρά κατά 1 τοις εκατό σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Κι ενώ ο συνολικός αριθμός των 14,1 εκ. συσκευών smartphone που πουλήθηκαν στην παγκόσμια αγορά εμφανίζει ελαφρά πτωτική τάση, της τάξης του 3 τοις εκατό, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ο κύκλος εργασιών στη Βόρεια Αμερική καταγράφει αύξηση 36 τοις εκατό σε ετήσια βάση (year-over-year), αντανακλώντας καλύτερες επιδόσεις στις κατηγορίες των smartphones μεσαίας κατηγορίας και των tablets.Παρά το ότι η ασθενέστερη ζήτηση στο premium κομμάτι της εσωτερικής αγοράς της Κορέας επηρέασε τη συνολική κερδοφορία, οι πωλήσεις των LTE smartphones ξεπέρασαν τα 8,1 εκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για την LG. Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, αλλά και πέρα από αυτό, η LGσχεδιάζει να κινηθεί πιο επιθετικά προς την κατεύθυνση της υλοποίησης μίας διπλής στρατηγικής, η οποία θα επικεντρώνεται τόσο στις premium συσκευές, όσο και στα smartphonesτης μεσαίας κατηγορίας, με στόχο να ενισχύσει το μερίδιο της στις αναδυόμενες αγορές.

 

Η LGHomeApplianceCompany& AirSolution(Οικιακές Συσκευές & Λύσεις Κλιματισμού) ανακοίνωσε πωλήσεις ύψους 4,49 τρισ. KRW (4,09 δισ. δολάρια ΗΠΑ), αυξημένες κατά 10 τοις εκατό σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Τα λειτουργικά κέρδη της περιόδου ανέρχονται στα 291,8 δις KRW (266 εκ. δολάρια ΗΠΑ), αυξημένα κατά 6 τοις εκατό σε ετήσια βάση (year-over-year), αντανακλώντας τη βελτίωση σε επίπεδο προσφοράς προϊόντων και διάρθρωσης κόστους. Καθώς δεν αναμένεται βελτίωση στις μακροοικονομικές συνθήκες για το άμεσο μέλλον, η LGθα επικεντρωθεί ακόμη περισσότερο στη βελτίωση της κερδοφορίας της, κυρίως μέσα από την παρουσίαση νέων οικιακών συσκευών και προϊόντων κλιματισμού στην Βόρεια Αμερική και σε άλλες ανεπτυγμένες αγορές.

 

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου, η LGVehicleComponentsCompany (Εξαρτήματα Οχημάτων) κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 450,8 δισ. KRW (410,94 εκ. δολάρια ΗΠΑ), αυξημένο κατά 18 τοις εκατό σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, κυρίως από πωλήσεις προϊόντων ‘carinfotainment’ και από την εν γένει δραστηριότητα της παραγωγής εξαρτημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία. Παρά τις μικρές λειτουργικές ζημιές του 1,5 δισ. KRW (1,37 εκ. δολάρια ΗΠΑ), η LG θα επιταχύνει τις επενδύσεις της στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), με στόχο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στις νέες τεχνολογίες των αυτοκινήτων, δεδομένου ότι η αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων και των διαφόρων άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων για αυτοκίνητα συνεχίζει να μεγαλώνει.