Lenovo: Σταθερά λειτουργικά αποτελέσματα στο 2ο τρίμηνο

74

Αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι ή 23% με βάση την παρούσα ισοτιμία κατέγραψαν τα έσοδα του τριμήνου του ομίλου Lenovo, τα οποία ανήλθαν στα 12.2 δισ. δολάρια. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, για τα αποτελέσματα για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο που τελείωσε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2015, τα τρέχοντα κέρδη προ φόρων σε συγκρίσιμη βάση του δευτέρου τριμήνου, χωρίς τα έξοδα αναδιάρθρωσης, τις εφάπαξ χρεώσεις, τις μη ταμειακές λογιστικές δαπάνες Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, ανήλθαν σε 166 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Lenovo και με βάση τα Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης του Χονγκ Κονγκ (HKFRS) η ζημία προ-φόρων ανήλθε σε 842 εκατ. δολάρια. Η καθαρή ζημία του δευτέρου τριμήνου διαμορφώθηκε στα 714 εκατ. δολάρια.  

Τα τρέχοντα κέρδη προ φόρων της Lenovo σε συγκρίσιμη βάση το δεύτερο τρίμηνο δείχνουν μία δυνατή λειτουργική απόδοση. Οι επίσημες HKFRS απώλειες προήλθαν από τα πλάνα επανευθυγράμμισης της Lenovo που γνωστοποιηθήκαν στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο μείωσης εξόδων σε όλες τις επιχειρήσεις, την ενσωμάτωση του System x Business, την οργάνωση και την εμπορική ευθυγράμμιση  του εμπορικού σήματος της Motorola με το Επιχειρησιακό τμήμα Κινητών Τηλεφώνων της Lenovo και η εκκαθάριση του αποθέματος των smartphones. Κοιτάζοντας μπροστά, αυτές οι ενέργειες αναμένονται να οδηγήσουν σε ουσιαστική εξοικονόμηση κόστους US$650 εκατ. στο δεύτερο μισό αυτού του χρόνου και περίπου 1,35 δισ.δολάρια σε ετήσια βάση. Η στρατηγική διάθρωσης του κόστους της Lenovo σε όλες τις βασικές της δραστηριότητες, είναι σήμερα από τις πιο ανταγωνιστικές στον κλάδο. Η εταιρεία είναι σε θέση να επενδύσει σε νέους τομείς, ενώ ανταποκρίνεται ιδιαίτερα δυναμικά στον ανταγωνισμό.

“Με ισχυρή επίδοση, η Lenovo ενήργησε γρήγορα και αποφασιστικά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, ενώ εξακολουθεί να αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα από αυτά του προηγούμενου τριμήνου,” είπε ο Yang Yuanqing, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo. “Τώρα, όχι μόνο χτίζουμε ένα πιο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά αναπτυσσόμαστε. Στον τομέα των Η/Υ καταγράφουμε μερίδιο ρεκόρ με καλή κερδοφορία. Στην κινητή τηλεφωνία, η στρατηγική μας να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στην ανάπτυξη έξω από την Κίνα, συνέχισε να αποδίδει καρπούς, καθώς κερδίσαμε μερίδιο και βελτιωμένα περιθώρια. Η αναπροσαρμογή του οργανισμού μας και η αναδιάρθρωση της δομής του κόστους μας θα αποφέρουν αποτελέσματα στο 2ο εξάμηνο του έτους. Στον τομέα Enterprise, έχουμε φτάσει σε ένα σημαντικό ορόσημο, αυξάνοντας τα έσοδα για πρώτη φορά μετά την εξαγορά της System x. Η αφομοίωση των εξαγορών και η υλοποίηση μετασχηματισμών απαιτεί χρόνο, αλλά είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από  τα ισχυρά αποτελέσματα μας και βέβαιος τόσο για το άμεσο όσο και για το μακροπρόθεσμο μέλλον μας”. 

Τέλος, τα μικτά κέρδη της Εταιρείας για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 8% σε σχέση με πέρυσι και ανήλθαν στα 1,6 δισ. δολάρια, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε στο 13%. Οι λειτουργικές ζημιές για το τρίμηνο ήταν 784 εκατ. δολάρια. Η βασική απώλεια ανά μετοχή για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο ήταν 6,43 cents ή 49.84 HK cents. Τα Καθαρά Αποθεματικά του Χρέους της 30ης Σεπτεμβρίου 2015, ανήλθαν σε 140 εκατ. δολάρια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Lenovo κήρυξε προμέρισμα ύψους 6 HK cents ανά μετοχή, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.