Ξεκινά ο διαγωνισμός για το ψηφιακό μέρισμα

59

Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ενέκρινε τη δημοσίευση του τεύχους προκήρυξης, βάσει του οποίου θα διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 800 και 2600 ΜHz με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών (4G/LTE) στην κινητή ευρυζωνικότητα.

 

Η διαδικασία οριστικοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ενώ είναι πλήρως συμβατή με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Η ακολουθούμενη διαδικασία διασφαλίζει τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά, καθώς και την πρόσβαση των παρόχων στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, που χρειάζονται, ώστε να επενδύσουν σε δίκτυα και υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών.

 

Σύμφωνα με το τεύχος προκήρυξης, η διαδικασία αφορά την απονομή συνολικά 24τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων με τιμές εκκίνησης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Ζώνη 800 MHz

Τμήμα Ραδιοσυχνοτήτων

Τιμή Εκκίνησης

Έξι (6) φασματικά τμήματα εύρους 2×5 MHz στις ζώνες συχνοτήτων 791–821 ΜΗz και 832–862 ΜΗz

€51,5 εκατ. (ανά τμήμα)

Ζώνη 2600 ΜHz

Δεκατέσσερα (14) φασματικά τμήματα εύρους 2×5 MHz στις ζώνες συχνοτήτων 2500–2570 ΜHz και 2620–2690 MHz

€4,7 εκατ. (ανά τμήμα)

Τέσσερα (4) ασύζευκτα φασματικά τμήματα εύρους 10 MHz στη ζώνη συχνοτήτων 2575–2615 MHz

€1,3 εκατ. (ανά τμήμα)

 

Η διαγωνιστική διαδικασία για όλα τα τμήματα συχνοτήτων θα πραγματοποιηθεί μέσω δημοπρασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα.

 

Σημειώνεται ότι η χορήγηση των δικαιωμάτων στη ζώνη των 800 MHz, που προέκυψε από την απελευθέρωση του φάσματος μετά την έναρξη της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, αποτελεί το λεγόμενο ψηφιακό μέρισμα.

 

Το επόμενο βήμα της διαδικασίας είναι η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής, που έχει οριστεί για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. Το τεύχος προκήρυξης, όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι κανόνες διεξαγωγής και τα στάδια της διαδικασίας, είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο (http://www.eett.gr).