Κουταλοπίρουνα με αισθητήρες

357

Το Liftware Level είναι μια συσκευή που έχει κατασκευαστεί ώστε να εξυπηρετεί τα άτομα με κινητικά προβλήματα κατά τη διάρκεια του φαγητού. Διαθέτει ενσωματωμένους αισθητήρες, οι οποίοι αναλαμβάνουν να κρατούν συνεχώς το κουτάλι σε παράλληλη θέση με σημείο αναφοράς το πιάτο, ανεξαρτήτως των κινήσεων που κάνει ο σιτιζόμενος.
Διαθέτει ειδικά προσαρτήματα ώστε να χρησιμοποιηθεί είτε ως κουτάλι, είτε ως πιρούνι. Συνοδεύεται από ειδικό λουράκι συγκράτησης σε περίπτωση που ο σιτιζόμενος παρουσιάζει προβλήματα σταθεροποίησης.
Το Liftware Level κοστίζει 195 δολάρια και το έκαστο προσάρτημα 35 δολάρια.