Κορυφαία πιστοποίηση, για 5η φορά, για τη Wind

57

Πιστοποίηση έλαβε για πέμπτη συνεχή φορά η WIND Ελλάς για την ποιότητα των υπηρεσιών της. Πιο συγκεκριμένα η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και η WINDέλαβε τη σημαντική επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 9001:2008. Η πιστοποίηση αφορά στο σύνολο των λειτουργιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και στο Δίκτυο καταστημάτων WIND. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο ετήσιος έλεγχος του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO14001:2004.

Για μία ακόμη χρονιά, η WIND αποδεικνύει έμπρακτα την δέσμευσή της προς τους πελάτες για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην καλύτερη τιμή, καθώς και τη μέριμνα που επιδεικνύει για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε από τον φορέα πιστοποίησης TÜV Hellas (TÜV Nord Group).