Κοινός Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΤΕ- COSMOTE 2012

84

 Κοινό ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2012 εξέδωσε ο ΟΤΕ και η COSMOTE, για πρώτη φορά, αποτυπώνοντας για άλλη μια χρονιά, τη συνεχή δέσμευσή των εταιρειών για έναν υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας και την ουσιαστική συνεισφορά στην κάλυψη σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών. Επιπλέον, φέτος, για πρώτη χρονιά, ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας παρουσιάζεται μόνο ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας με περιβαλλοντική σημασία, ενώ εκδόθηκε και μια σύντομη 20σέλιδη σύνοψη  των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, με τίτλο «Εταιρική Υπευθυνότητα με μία ματιά». Για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο  Απολογισμός έλαβε διασφάλιση και πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα, τόσο για το επίπεδο εφαρμογής του Global Reporting Initiative (GRI) στο επίπεδο Β+, όσο και για το Πρότυπο Αρχών Υπευθυνότητας AA 1000 (AA 1000 Accountability Principles Standard). 

 

Για την ηλεκτρονική έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΤΕ- COSMOTE επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.ote-cosmote-cr2012.gr. Για την 20σέλιδη σύνοψη του Απολογισμού, με τίτλο «Εταιρική Υπευθυνότητα με ματιά» κάντε κλικ εδώ.

 

        Βασικά Σημεία

Στρατηγική και Διοίκηση

Ο OTE και η COSMOTE έχουν κοινή δεοντολογία Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία συνίσταται στο να καταβάλλουν διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια λειτουργίας και ανάπτυξης με υπεύθυνο τρόπο και να συμβάλλουν δυναμικά στη δημιουργία μιας ψηφιακά συνδεδεμένης κοινωνίας και μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας. Παράλληλα οι δύο εταιρείες, ενθαρρύνουν το διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να επικαιροποιείται η επιχειρηματική στρατηγική και να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα ΕΥ.

 

Επιτεύγματα 2012:

  • Δημιουργία κοινής Ομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας  και Επιτροπής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ομίλου ΟΤΕ.
  • Ενίσχυση του διαλόγου για ζητήματα Εταιρικής Υπευθυνότητας  με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Διατήρηση των βαθμολογιών σε βασικούς δείκτες της απόδοσης Εταιρικής Υπευθυνότητας , όπως η επίδοση GRI B+ και η κατάταξη «Platinum» του Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (Corporate Responsibility Index)
  • Περαιτέρω ενίσχυση του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τη διενέργεια  ειδικής  έρευνας και  την πραγματοποίηση ετήσιων συναντήσεων με ΜΚΟ.
   

Αγορά

Ο OTE και η COSMOTE έχουν θέσει ως βασική τους προτεραιότητα τη δεοντολογία, τη διαφάνεια και την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά. Στόχος τους είναι η περαιτέρω καθιέρωσή τους στην αγορά, επιδεικνύοντας πελατοκεντρικό, καινοτόμο και ανταγωνιστικό χαρακτήρα, αναλαμβάνοντας έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικοδόμηση της Ψηφιακής Ελλάδας.

 

Επιτεύγματα 2012:

• Η OTE-COSMOTE ανέπτυξαν και διέθεσαν στην αγορά:

–       Υπηρεσίες δικτύων VDSL

–       Υπηρεσίες δικτύων COSMOTE 4G

–       «Νέα εποχή τιμών» – Απεριόριστα προγράμματα OTE Double Play, τιμές μειωμένες κατά 25%

• Και οι δύο εταιρείες, ενημέρωσαν περισσότερους από 350.000 πολίτες για θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την ασφαλή

χρήση των κινητών τηλεφώνων και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.

• Η COSMOTE, πραγματοποίησε αξιολογήσεις για το 91,74% των προμηθευτών της, ενώ ο μέσος χρόνος εξόφλησης των Ελλήνων προμηθευτών δεν υπερέβαινε τις 90 ημέρες και για τις δύο εταιρείες

   

Εργαζόμενοι

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE στοχεύουν στην παροχή ενός περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο προσφέρει πολλές επαγγελματικές εμπειρίες και ευκαιρίες ανάπτυξης στους εργαζόμενους. Με βάση τις κοινές αξίες και τις Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς, οι εταιρείες στηρίζουν τους εργαζόμενους, για την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους απόδοσης και της συνεισφοράς τους, σε ατομικό επίπεδο, στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, προσφέροντάς τους, παράλληλα, ευκαιρίες για ανάπτυξη, συμμετοχή, δέσμευση και επικοινωνία.

 

Επιτεύγματα 2012:

Το 2012, η στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, εστιάστηκε στην υποστήριξη του μετασχηματισμού του Ομίλου ΟΤΕ σε έναν όμιλο πλήρως προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση του πελάτη και στην εξασφάλιση ανταγωνιστικού εργασιακού κόστους, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο του σημερινού, ραγδαία μεταβαλλόμενου εσωτερικού και εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το Ανθρώπινο Δυναμικό εστιάζει επίσης, στη διαχείριση των οργανωτικών αλλαγών με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Η ανάπτυξη και η δέσμευση των εργαζομένων, παραμένει επίσης προτεραιότητα της στρατηγικής του Ανθρώπινου Δυναμικού, προσφέροντας δια βίου εκπαίδευση και προγράμματα ανάπτυξης, καθώς και με τον σχεδιασμό εργαλείων διάλογου και ανατροφοδότησης, όπως Έρευνες Ικανοποίησης Εργαζομένων

   

Κοινωνία

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, ο ΟΤΕ και η COSMOTE επιδιώκουν να συνδυάζουν την επιχειρησιακή τους ανάπτυξη με τη συνεχή υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων καθώς και αυτών που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

 

Επιτεύγματα 2012:

– Κοινωνική Συνεισφορά των δύο εταιρειών με περισσότερα από €2,2 εκατ., μέσω οικονομικών δωρεών, αλλά και σε είδος.

– Συγκέντρωση €550.000, για την υποστήριξη παιδιών που χρήζουν βοήθειας, μέσω της Χριστουγεννιάτικης Καμπάνιας του ΟΤΕ και της εκστρατείας «Θεσμός Αγάπης» της COSMOTE.

– 46 Υποτροφίες και οι Τιμητικές Διακρίσεις χορηγήθηκαν σε φοιτητές μέσω του προγράμματος Υποτροφιών ΟΤΕ-COSMOTE, αύξηση της τάξης του 10%, από το 2011.

   

Περιβάλλον

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά πρέπει να συνδυάζουν την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύεται η επίδραση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων στο περιβάλλον και γίνεται προσπάθεια για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, θέτοντας στόχους, καθορίζοντας δείκτες και υλοποιώντας οικονομικά αποδοτικά μέτρα. Παράλληλα, επιδιώκεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που βελτιώνουν την περιβαλλοντική επίδοση των πελατών του ΟΤΕ και της COSMOTE, και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού.

 

Επιτεύγματα 2012:

–       Ξεκίνησε η ανάπτυξη  Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 για το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΟΤΕ.

–       Τα εργαστήρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του ΟΤΕ και της COSMOTE πιστοποιήθηκαν κατά το πρότυπο EN ISO / IEC 17025.

–       Εξασφαλίστηκαν από τη ΔΕΗ ΑΕ, προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του ΟΤΕ και της COSMOTE, Εγγυήσεις Προέλευσης ΑΠΕ για την κατανάλωση ηλεκτρισμού του 2012.

–       Το νέο, μισθωμένο κτίριο γραφείων του ΟΤΕ και της COSMOTE στην Παιανία πιστοποιήθηκε (level Gold) κατά LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) και εξασφάλισε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κατηγορίας Α, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

–       Μέσω των περιβαλλοντικών προγραμμάτων των εταιρειών, ο ΟΤΕ και η COSMOTE κατάφεραν να μειώσουν κατά 2,5% την κατανάλωση ηλεκτρισμού και κατά 10% τις άμεσες εκπομπές ΑΦΘ.