Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του νέου Σχεδίου Μέτρων για την Αγορά Τερματισμού Kλήσεων σε Κινητά Δίκτυα

89

Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο Σχέδιο Μέτρων αναφορικά με την Αγορά Τερματισμού Κλήσεων σε Κινητά Δίκτυα (αγορά 7 της Σύστασης της ΕΕ), σύμφωνα με το οποίο, ως πάροχοι με Σημαντική Ισχύ στη σχετική Αγορά, ορίζονται οι εταιρίες COSMOTE, VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ και WIND. Οι προτεινόμενες από την ΕΕΤΤ ρυθμιστικές υποχρεώσεις για τους ανωτέρω παρόχους κινητής τηλεφωνίας είναι η τιμολόγηση με βάση το κόστος, η παροχή διασύνδεσης και πρόσβασης, ο λογιστικός διαχωρισμός, η διαφάνεια και η αποφυγή συμπεριφορών διακριτικής μεταχείρισης.

Στο Σχέδιο Μέτρων προτείνονται σημαντικές μειώσεις των τελών τερματισμού σε κινητά δίκτυα μέχρι και 80% σε διάστημα οκτώ μηνών. Στον ακόλουθο πίνακα, περιγράφονται οι προτεινόμενες μειώσεις του κοινού τέλους τερματισμού των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας με τελική τιμή-στόχο τα 1,03 ευρωλεπτά την 1η Απριλίου 2013.

Εταιρία

Ιούλιος 2012

01/08/2012

01/11/2012

01/04/2013

Προτεινόμενες Τιμές  (ευρωλεπτά)

4,95

3,60

2,30

1,03

Η προτεινόμενη ρύθμιση εκτιμάται ότι θα επιφέρει και συνολική μείωση των τιμών κλήσεων προς κινητά τηλέφωνα, προς όφελος του καταναλωτή. Ειδικότερα, για το δίκτυο του ΟΤΕ, το οποίο βρίσκεται υπό ρύθμιση, η μείωση της τιμής των κλήσεων προς κινητά θα ξεπερνά το 45%, γεγονός που θα εξοικονομήσει για τους συνδρομητές περισσότερα από 45 εκατομμύρια ευρώ για το 2013.

Το κείμενο της Κοινοποίησης είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ www.eett.gr.