Κινητά Νέα Ιουνίου: Διαβάστε online

553

Διαβάστε online στο τεύχος Ιουνίου: https://kinitanea.gr/ 

* Τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής
* Samsung Galaxy S8 vs LG G6
* Huawei P10
* Αlcatel A5 LED
* BMW i8
* Outlast 2