Κέρδη για την Πλαίσιο Computers

110

Αυξημένα κατά 21,5% εμφανίζονται τα κέρδη μετά φόρων της «Πλαίσιο Computers» στο πρώτο τρίμηνο του 2012 καθώς διαμορφώθηκαν στο 1,8 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 3,5% έναντι των αντίστοιχων περσινών και έφθασαν τα 3,264 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,312 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 16,7%.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, ωστόσο, παρουσίασε μείωση κατά 16,3% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα και κατήλθε στα 69,344 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η επιτυχία στηρίχθηκε, αφενός στην ενίσχυση των brands Turbo-X, Q connect, @work και sentio που της επιτρέπουν την εξάλειψη των ενδιαμέσων και αφετέρου στο ότι συνεχίζει να αποτελεί στρατηγική επιλογή των προμηθευτών της.

Η κερδοφορία της εισηγμένης αποδίδεται από την ηγετική ομάδα και στη μείωση των εξόδων κατά 4,9% σε συνδυασμό με την ενίσχυση του περιθωρίου μεικτού κέρδους. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η μείωση των εξόδων επετεύχθη χωρίς περικοπές μισθών και ωρών εργασίας των εργαζομένων. Ο Όμιλος «Πλαίσιο» βελτίωσε περαιτέρω την ήδη υγιή χρηματοοικονομική του διάρθρωση, μειώνοντας τόσο τα αποθέματά του (κατά 9,4 εκατ. ευρώ) όσο και τις απαιτήσεις του (κατά 2,2 εκατ. ευρώ), και αυξάνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα (κατά 4,4 εκατ. ευρώ) στα 39,6 εκατ. ευρώ.

Συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πολιτική, η «Πλαίσιο» κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, ξεκίνησε τη λειτουργία ενός νέου σημαντικού καταστήματος, συνολικής επένδυσης δύο εκατ. ευρώ. Το κατάστημα, έκτασης 1.700 τ.μ., στεγάζεται σε ιστορικό κτίριο του 1908 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία θα πραγματοποιήσει την ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 14 Μαΐου, ώρα 17:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η έγκριση των αποτελεσμάτων του 2011 και η διανομή μερίσματος, η τροποποίηση των άρθρων 2, 21, 22, 27 και 30 του καταστατικού της εταιρείας.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12334&subid=2&pubid=112861282