Καρδιές στα Twitter & Vine…

71

Το Twitter αντικαθιστά το αστεράκι με μια καρδούλα και αλλάζει την ονομασία από “favorites” σε “likes”. Το social media επέλεξε το σύμβολο της καρδιάς “λόγω της παγκόσμιας εμβέλειάς του και επειδή οι χρήστες θα μπορούν να εκφράζουν με αυτό πλήθος θετικών συναισθημάτων”.

Ξεκινώντας από την Τρίτη, οι χρήστες του Twitter θα δουν την αλλαγή τόσο στο Twitter όσο και στο Vine, αλλά και στις αντίστοιχες εφαρμογές για iOS-android, TweetDeck, Twitter Windows 10. Σύντομα θα δούμε τις καρδούλες και στο Vine για iOS και στο Twitter για Mac.