Κάντε το νούμερό σας mail! (video)

94

Η τεχνολογία ονομάζεται Mobmail και σου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς τον τηλεφωνικό σου αριθμό (του κινητού) ως προσωπικό e-mail!