Καλύτερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα ΟΤΕ

66

Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν τα αποτελέσματα του ΟΤΕ, εκτιμά η Goldman Sachs σε σημερινή της ανάλυση, στην οποία διατηρεί τη σύσταση neutral για την μετοχή του Οργανισμού και την τιμή-στόχο των 4 ευρώ.

Όπως σχολιάζει, τα αποτελέσματα δ΄ τριμήνου του ΟΤΕ υπερέβησαν τις προσδοκίες της, με τα μέτρα μείωσης του κόστους να αφορούν στις δραστηριότητες σταθερής τηλεφωνίας, και να έρχονται νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν.

Τονίζει δε πως παραμένει επιφυλακτική για την μετοχή του ΟΤΕ, δεδομένων των ρίσκων που επιφέρουν τα συνεχώς μειούμενα έσοδα σε μια κατάσταση όπου είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για τα μακροοικονομικά γεγονότα.

Σχολιάζει ότι  ο ΟΤΕ έχει χάσει μερίδιο της αγοράς από τους ανταγωνιστές ενώ και οι τιμές του έχουν διαβρωθεί, τη στιγμή που υπάρχει περιορισμένη ζήτηση για νέες υπηρεσίες.

Επίσης, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης του ΟΤΕ είναι χαμηλότερες πλέον εξαιτίας των επιδράσεων της λιτότητας στην Ελλάδα, ενώ ακόμη τονίζει πως σε ένα σενάριο όπου η Ελλάδα βγαίνει από την ευρωζώνη, ο ΟΤΕ θα βρεθεί σε δυσμενή χρηματοοικονομική θέση.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ στους επόμενους 12-24 μήνες θα πρέπει να αποπληρώσει 760 εκατ. ευρώ σε δάνεια και 2,1 δισ. ευρώ σε ομόλογα και δάνεια που λήγουν το 2013.

Ωστόσο, «δεδομένης της δήλωσης της Deutsche Telekom ότι θα ενεργήσει ως πιστωτής της ύστατης στιγμής, δεν νομίζουμε ότι ο ΟΤΕ θα αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας».