Καλό σχέδιο Δωρεάν

73

 

Μια εφαρμογή που απευθύνεται σε μαθητές και φοιτητές, προσφέροντας ωρολόγιο πρόγραμμα σε συνδυασμό με ημερολόγιο και υπενθύμιση. Επίσης, μπορείτε να συγχρονίσετε το app με την αντίστοιχη εφαρμογή του Windows 8.

 

Πηγή: Windowsphone app download