Καινοτόμα φωτογραφική για άτομα με προβλήματα στην όραση

46

Ο σχεδιαστής Prevoteau Mathieu υλοποίησε τη 3D Pentax, μια φωτογραφική που απευθύνεται σε ανθρώπους με προβλήματα στην όραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους με μεγάλα προβλήματα όρασης είναι το ένστικτό τους και η ενόρασή τους. Γι’ αυτό και η 3D Pentax είναι πολύ απλή στη χρήση, και μέσα σε τρία βήματα είναι έτοιμη να εκτυπώσει τις φωτογραφίες που συλλαμβάνει ο κάτοχός της.

 

Ακόμη είναι σε πειραματικό στάδιο και δεν έχει κυκλοφορήσει.