Και εγένετο φως!

81

Ερευνητές από το Fraunhofer Institute for Communication Systems ESK σε συνεργασία με το Fraunhofer Institute for Industrial Mathematics ITWM ανέπτυξαν ένα σύστημα μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να ελέγχει ηλεκτρικές συσκευές απομακρυσμένα.

Το σπίτι του μέλλοντος θα ελέγχεται μέσω Internet, συγκεκριμένα μέσω του νέου IPv6 Internet protocol. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης θα έχει τον πλήρη έλεγχο όλων των λειτουργιών και θα είναι σε θέση να προγραμματίζει εργασίες εξοικονομώντας ταυτόχρονα πολύτιμη ενέργεια.

Ο απομακρυσμένος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί από απόσταση 30 μέτρων, ενώ σύντομα η απόσταση αυτή θα αυξηθεί σημαντικά με τη χρήση κατάλληλου router.