ΙΟΒΕ: Εξοικονόμηση 400 εκατ. ετησίως από τις τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών

67

Εξοικονόμηση σχεδόν 400 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και μεγάλα οφέλη για την οικονομία σε όρους εξαγωγών, ανταγωνιστικότητας, διαφάνειας αλλά και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μπορεί να επιφέρει η περαιτέρω αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα.

Αυτό ήταν το κύριο συμπέρασμα της εκδήλωσης που διοργάνωσε σήμερα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) όπου και παρουσιάστηκε η μελέτη του Ιδρύματος με τίτλο: “Η Υιοθέτηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η Ψηφιακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα”.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιώργος Κατρούγκαλος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην παρέμβασή του ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ κ. Τάκης Αθανασόπουλος σημείωσε ότι η χώρα μας βρίσκεται, για μία ακόμη φορά, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. “Ενώ διόρθωσε τα τελευταία χρόνια, με μεγάλο ομολογουμένως κοινωνικό κόστος, τις δημοσιονομικές αστοχίες του παρελθόντος, δεν κατάφερε να εκκινήσει ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο που θα δημιουργήσει μια περισσότερο βιώσιμη μεγέθυνση”, ανέφερε ο κ. Αθανασόπουλος.

“Στο πλαίσιο αυτό”, συνέχισε ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, “η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις επιχειρήσεις, στη δημόσια διοίκηση, στη δικαιοσύνη, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην εκπαίδευση, κ.ά. αποτελεί ένα μη επαρκώς αξιοποιημένο “αναπτυξιακό κοίτασμα”, καθώς η ελληνική οικονομία δεν έχει αποκομίσει τα δυνητικά οφέλη παραγωγικότητας που προκύπτουν από την ευρύτερη υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών που αποτελούν τη μεγαλύτερη εφεύρεση του περασμένου αιώνα”. “Ειδικά στο σημερινό περιβάλλον, όπου η ανάγκη ποιοτικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας και μετάβασής της σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο είναι επιτακτική, η συνεισφορά των ΤΠΕ μπορεί να είναι καθοριστική”, τόνισε ο κ. Αθανασόπουλος.

“Αυτό που κάποιοι το χαρακτηρίζουν ως αντινομία, δηλαδή ως κοινωνία να επιδιώκουμε να έχουμε αυτά που έχουν οι ευρωπαίοι συμπολίτες μας τη στιγμή
που υστερούμε στους περισσότερους τομείς, μπορεί να επιτευχθεί με την επιτυχή εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που θα μας βοηθήσουν να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις δυνατότητές μας”, κατέληξε ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση από τον Επίκουρο καθηγητή του ΕΜΠ και Επιστημονικό Υπεύθυνο της μελέτης κ. Άγγελο
Τσακανίκα, η χώρα μας δεν έχει συλλάβει το πλήρες εύρος των ωφελειών από την ταχύτερη υιοθέτηση ΤΠΕ, καθώς ακόμα υστερεί σε σχέση με την Ευρώπη τους 84 δείκτες ΤΠΕ (77%) με βάση την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα (Digital Agenda Scoreboard, 2014).

Η Ελλάδα έχει χαμηλές επιδόσεις στην ευζωνική διείσδυση, τη συχνότητα χρήσης του διαδικτύου, τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών προμηθειών, ελλείψεις που καθίστανται ακόμα πιο κρίσιμες στο σημερινό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από την μελέτη η εγχώρια οικονομία θα μπορούσε να εξοικονομήσει το ποσό των 380 εκατ. ευρώ ετησίως από την υιοθέτηση στην ελληνική δημόσια διοίκηση λύσεων ψηφιακής υπογραφής.

Επιπλέον μια αύξηση κατά 100% στη διάδοση των ανοιχτών δεδομένων στην Ελλάδα θα οδηγούσε σε σημαντική βελτίωση της κατάταξης της χώρας κατά 25 θέσεις σε όρους ανταγωνιστικότητας (από την 56η στην 31η θέση) και κατά 33 θέσεις σε όρους διαφάνειας (από την 80η στη 47η) καθώς και στη δημιουργία 6.332 νέων επιχειρήσεων. Επίσης, για κάθε 1000 άτομα που βελτιώνουν το επίπεδο e-skills που διαθέτουν μπορεί να επιτευχθεί ενίσχυση των εγχώριων εξαγωγών κατά 13,9 εκ ευρώ καθώς και η δημιουργία 72 νέων επιχειρήσεων.

Τέλος, η υιοθέτηση ΤΠΕ από τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αυξάνει την πιθανότητα καινοτομίας κατά περίπου 4-9 ποσοστιαίες μονάδες και διευκολύνει σημαντικά τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων καθώς αυξάνει τη πιθανότητα εξαγωγών κατά περίπου 1,5-4 ποσοστιαίες μονάδες.