Ιατρική συσκευή χειρός

301

Το MyotonPRO, μεγέθους smartphone, εξετάζει την ένταση και την ακαμψία των μυών. Εκ των πραγμάτων, οι μύες μας βρίσκονται πάντα εν μέρει σε κατάσταση συστολής, προκειμένου να κρατάμε τη στάση μας και να αντιδρούμε γρήγορα σε απότομες κινήσεις.

Οι μύες ενστικτωδώς σφίγγονται για να διατηρούμε την ισορροπία μας και να περιορίζεται η ζημιά όταν τραβιούνται ή τεντώνονται απρόσμενα. Η ένταση και το επίπεδο ακαμψίας των μυών είναι επίσης καλοί δείκτες της δύναμης και της γενικότερης υγείας ενός ατόμου.