Η ψηφιακή σύγκλιση στο επίκεντρο των συζητήσεων του ΣΕΠΕ

54

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις και τις προτάσεις του, που αποτελούν το δρόμο για την Ψηφιακή Ελλάδα, αλλά και τις άμεσες ενέργειες και συνέργειες που απαιτούνται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και τις Πρεσβείες της χώρας μας στο εξωτερικό για την υποστήριξη των διεθνών δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό και με την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας το πρώτο εξάμηνο του 2014, ο Υφυπουργός ενημερώθηκε, για την πρωτοβουλία “e-Skills for Jobs 2014”, που αναμένεται να υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2014. Κομβικό σημείο της δράσης αποτελεί η διοργάνωση του “e-Skills for Jobs 2014 Opening Event” στην Αθήνα, το οποίο προβλέπει συμμετοχή υψηλού κύρους προσωπικοτήτων από όλη την Ευρώπη και οι οποίοι θα αναπτύξουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τη σύνδεση τους με την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Ο κύριος Κούρκουλας υπογράμμισε τη στήριξη του Υπουργείου στην πρωτοβουλία με την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το ΣΕΠΕ, εντάσσοντας το “e-Skills for Jobs 2014 Opening Event” στο πλάνο των δράσεων της Ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε., δίνοντας έτσι την ευκαιρία στη χώρα μας να ενισχύσει την προώθηση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Παράλληλα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών δεσμεύθηκε για την πιο στενή και άμεση συνεργασία για την υποστήριξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου. Την ίδια ημέρα το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, κύριο Μενέλαο Δασκαλάκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”, η επιτάχυνση υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και άλλων σημαντικών έργων ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου. Επιπλέον, στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας του ΣΕΠΕ με τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου (ΣΕΣ 2014 – 2020). Παράλληλα, την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ συναντήθηκαν με τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, κυρία Βάσω Κόλλια. Στο πλαίσιο της συνάντησης, αποφασίστηκε η ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας με την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του ΣΕΠΕ και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, με τίτλο “Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση” και στόχο τη στήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. H δράση επιβεβαιώνει την πρόθεση και των δύο πλευρών να συνδράμουν καταλυτικά προς την κατεύθυνση της επίλυσης προβλημάτων στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στην αγορά των ΤΠΕ. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΣΕΠΕ στην πρωτοβουλία “e-Skills for Jobs 2014”, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων δήλωσαν τη στήριξη τους και εξέφρασαν την πρόθεση τους για ουσιαστική συμβολή στις σχετικές δράσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν το 2014.