Η ιστορία του κόσμου σε ένα βίντεο

323

Δείτε την εξέλιξη των πολιτισμών του πλανήτη μας χρόνο με το χρόνο από το 200.000 π.Χ.